2815 1560 cj@ror-cj.dk

Udvidet gennemgang

Regnskab | Budgetlægning | Udvidet gennemgang | Siden 2000

Vi hjælper gerne med udvidet gennemgang af din virksomhed

Råd & Revision afgiver hver år mange erklæringer om udvidet gennemgang på selskabers årsregnskaber og vi hjælper også gerne dig.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud for din virksomhed.

Hvad er udvidet gennemgang?

Udvidet gennemgang er revisors uvildige gennemgang af virksomhedens regnskab. Ved udvidet gennemgang er der en lang række forhold revisor skal forespørge om og forholde sig til.

Overholder virksomheden ikke gældende krav og lovgivning skal revisor i mange tilfælde påføre anmærkning om dette i revisors erklæring.

Revisionen kan kun foretages af godkendte revisorer, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Hvad er formålet med udvidet gennemgang?

Udvidet gennemgang kan – afhængig af virksomhedens aktivitetsniveau og størrelse – være et lovkrav som skal sikre at årsregnskabet giver et retvisende billede af resultat, aktiver, passiver og den finansielle stilling samt at årsregnskabet indeholder de lovgivningsmæssige krav.

En påtegning med udvidet gennemgang er med til at tilføre årsregnskabet høj grad af troværdighed.

+45 2815 1560

Vendersgade 1B, 1 th,

7000 Fredericia

Andre ydelser hos Råd & Revision

Du kan læse mere om vores specifikke ydelser ved at trykke på læs mere.

Regnskabsopstilling

Budgetter

Råd og Revision i Fredericia

Ring allerede i dag!

Ring til Carsten Jensen