2815 1560 cj@ror-cj.dk

Opstilling af regnskab

Regnskab | Budgetlægning | Udvidet gennemgang | Siden 2000

Vi hjælper gerne med regnskabsopstilling

Råd & Revision udarbejder hvert år mange regnskaber med erklæring om revision, udvidet gennemgang og assistance med regnskabsopstilling.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud om assistance der passer til din virksomhed.

Hvem kan anvende denne type erklæring?

Både enkeltmandvirksomheder og visse selskaber kan gøre brug af denne type erklæring / assistance fra revisor.

For selskaber afhænger det af aktivitetsniveau og størrelse om man opfylder retten til at fravælge revision, og dermed kan vælge denne type revisorerklæring.

Hvad er det for en type erklæring?

Assistance med opstilling af regnskab er den erklæringstype der giver mindst sikkerhed ved revisors erklæring. Sikkerheden er mindre end både revision, udvidet gennemgang og review.

Ved denne type erklæring, som ved alle andre typer revisorerklæring, sker der hos Råd & Revision en grundig analyse og gennemarbejdelse af regnskabet for at sikre overholdelse af årsregnskabsloven samt skatte- og momslovgivningen, men erklæringen basere sig på færre formaliteter og med lavere formel grad af sikkerhed.

Denne type erklæring er yderst velegnet til selskaber med enkle forretningsgange og en solid egenkapital.

Hvad siger banken?

Virksomhedens interessenter, typisk bank og større leverandører har i nogle tilfælde brug for erklæringer med højere grad af sikkerhed. Dette skyldes ønske om større grad af formel sikkerhed for, at de værdier der står opført i årsregnskabet også er efterprøvet af en revisor.

+45 2815 1560

Vendersgade 1B, 1 th,

7000 Fredericia

Andre ydelser hos Råd & Revision

Du kan læse mere om vores specifikke ydelser ved at trykke på læs mere.

Budgetter

Udvidet gennemgang

Råd og Revision i Fredericia

Ring allerede i dag!

Ring til Carsten Jensen