2815 1560 cj@ror-cj.dk

Revision

Regnskab | Revision | Budgetlægning | Udvidet gennemgang | Siden 2000

Vi hjælper gerne med revision af din virksomhed

Råd & Revision reviderer hvert år mange selskabers årsregnskaber og vi hjælper også gerne dig.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud for din virksomhed.

Hvad er revision?

Revision er revisors uvildige gennemgang af virksomhedens regnskab. Ved revisionen er der en lang række forhold revisor skal kontrollere og forholde sig til. Overholder virksomheden ikke gældende krav og lovgivning skal revisor i mange tilfælde påføre anmærkning om dette i revisors erklæring.

Revisionen kan kun foretages af godkendte revisorer, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Hvad er formålet med revision?

Revisionen kan – afhængig af selskabets aktiviteter og størrelse – være et lovkrav som skal overholdes for at årsregnskabet giver et retvisende billede af resultat, aktiver, passiver og den finansielle stilling samt at årsregnskabet indeholder de lovgivningsmæssige krav.

En revisionspåtegning er med til at tilføre årsregnskabet høj grand af troværdighed.

Er der krav om revision?

Mange selskaber bliver hvert år revideret. Dette sker som et lovkrav for nogle og frivilligt for andre.

Mindre aktieselskaber og anpartsselskaber kan undlade at blive revideret. Dette er tilladt såfremt disse overholder visse beløbsgrænser m.m. og fravælger revisionen fremadrettet på den ordinære generalforsamling samt oplyser dette i seneste aflagte årsregnskab. Som personligt ejet virksomheder er man ikke pålagt lovpligtig revision.

+45 2815 1560

Vendersgade 1B, 1 th,

7000 Fredericia

Andre ydelser hos Råd & Revision

Du kan læse mere om vores specifikke ydelser ved at trykke på læs mere.

Regnskabsopstilling

Budgetter

Udvidet gennemgang

Råd og Revision i Fredericia

Ring allerede i dag!

Ring til Carsten Jensen